‘Slagwerker, componist & pianist Jeroen Elfferich: ‘De essentie van muziek vraagt om eenvoud’

Jeroen Elfferich (Delft, 1965) begon zijn carrière als slagwerker in het schoolorkest van Pierre van Hauwe. Die had gewerkt met grootheden als Carl Orff en Zoltán Kodály en bracht hem een liefde bij voor onregelmatige Balkan-ritmes. Hij speelde drums en gitaar in popgroepen, bracht met zijn jazzband The Elfferich Four vier cd’s uit met eigen repertoire en toerde als solist met een loopstation langs festivals in binnen- en buitenland. Sinds een jaar of acht schrijft hij minimalistische muziek voor twee piano’s. Onlangs verscheen zijn EP Dutch Piano Rhythms, met vijf nieuwe stukken. ‘Nog steeds heb ik niet alle mogelijkheden ontdekt.’

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Written by

Music journalist, radio reporter, contemporary music, women composers, silence. Biography Reinbert de Leeuw, mens of melodie www.theaderks.wordpress.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store